BAZIS

ПАТ "БАЗИС"

   1. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ БАЗИС за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року
   2. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ БАЗИС за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року
   3. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ БАЗИС станом на 31.12.2012 року
   4. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ БАЗИС станом на 31.12.2013 року
   5. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ БАЗИС станом на 31.12.2014 року
   6. Висновки ревізійної комімії та аудитора
   7. Висновок за підсумками перевірки діяльності товариства за результатами 2011 року
   8. Звіт і висновки ревізійної комісії за 2012 рік
   9. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році
   10. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році
   11. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році
   12. Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році
 • Особлива інформація:
   1. Особлива інформація (обрання наглядової ради та ревізійної комісії) 06.04.2017 року
   2. Особлива інформація (обрання наглядової ради та ревізійної комісії) 16.04.2014 року
   3. Особлива інформація (обрання правління) 28.02.2017 року
   4. Особлива інформація (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) 06.04.2017 року
   5. Особлива інформація (прийняття рішення про виплату дивідендів) 10.04.2017 року
   6. Особлива інформація (прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 15.09.2017)
   7. Особлива інформація (прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину
   8. Повідомлення про розкриття особливої інформації дивіденди 2017 2
 • Регулярна річна інформація:
   1. Річна інформація емітента за 2011 рік
   2. Річна інформація емітента за 2012 рік
   3. Річна інформація емітента за 2013 рік
   4. Річна інформація емітента за 2014 рік
   5. Річна інформація емітента за 2015 рік
   6.  Річна інформація емітента за 2016 рік
 • Повідомлення:
   1. Інформація про кількість акцій
   2. Інформація про річні загальні збори 18.04.2018
   3. Повідомлення про зміни проекту рішення порядку денного річних загальних зборів 06.04.2017 року
   4. Повідомлення про зміну до проекту рішення 2
   5. Повідомлення про проведення загальних зборів 18.04.2018
   6. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 15.12.2017 року
   7. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 30.06.2016 року 
   8. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 06.04.2017 року
   9. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 14.04.2016 року
   10. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 16.04.2015 року
   11. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 17.04.2013 року
   12. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 18.04.2012 року
   13. Повідомлення про розкриття особливої інформації дивіденди 2017 2
 • Протоколи:
   1. Протокол позачергових загальних зборів 2017
   2. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах 06.04.2017 року
   3.  Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах 14.04.2016 року
   4.  Протокол про підсумки голосування позачергові 2017
   5. Протокол річних загальних зборів акціонерів 06.04.2017 року
   6. Протокол річних загальних зборів акціонерів 14.04.2016 року
   7. Протокол річних загальних зборів акціонерів 16.04.2015 року